Tổng tiền: 0

Chi tiết giỏ Thanh toán

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-05

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-05

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-05

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-05

Giá: Liên hệ

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-05

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-04

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-04

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-04

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-04

Giá: Liên hệ

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-04

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-03

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-03

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-03

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-03

Giá: Liên hệ

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-03

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-02

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-02

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-02

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-02

Giá: Liên hệ

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-02

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-01

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-01

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-01

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-01

Giá: Liên hệ

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-01

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-06

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-06

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-06

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-06

Giá: Liên hệ

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-06

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-05

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-05

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-05

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-05

Giá: Liên hệ

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-05

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-04

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-04

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-04

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-04

Giá: Liên hệ

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-04

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-03

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-03

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-03

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-03

Giá: Liên hệ

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-03

Tủ thí nghiệm treo tường

Tủ thí nghiệm treo tường

Tủ thí nghiệm treo tường

Tủ thí nghiệm treo tường

Giá: Liên hệ

Tủ thí nghiệm treo tường

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-01

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-01

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-01

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-01

Giá: Liên hệ

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-01

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-02

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-02

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-02

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-02

Giá: Liên hệ

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-02

Hộc thí nghiệm H-01

Hộc thí nghiệm H-01

Hộc thí nghiệm H-01

Hộc thí nghiệm H-01

Giá: Liên hệ

Hộc thí nghiệm H-01

Hộc thí nghiệm H-02

Hộc thí nghiệm H-02

Hộc thí nghiệm H-02

Hộc thí nghiệm H-02

Giá: Liên hệ

Hộc thí nghiệm H-02

Hộc thí nghiệm H-03

Hộc thí nghiệm H-03

Hộc thí nghiệm H-03

Hộc thí nghiệm H-03

Giá: Liên hệ

Hộc thí nghiệm H-03

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-05

0 reviews

Giá: Liên hệ

Kích thước tiêu chuẩn: W1050xD500xH1800

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-04

0 reviews

Giá: Liên hệ

Kích thước tiêu chuẩn: W1050xD500xH1800

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-03

0 reviews

Giá: Liên hệ

Kích thước tiêu chuẩn: W1050xD500xH1800

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-02

0 reviews

Giá: Liên hệ

Kích thước tiêu chuẩn: W1050xD500xH1800

Tủ để hóa chất & dụng cụ TDC-01

0 reviews

Giá: Liên hệ

Kích thước tiêu chuẩn: W1050xD500xH1800

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-06

0 reviews

Giá: Liên hệ

Kích thước tiêu chuẩn: W1050xD500xH1800

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-05

0 reviews

Giá: Liên hệ

Kích thước tiêu chuẩn: W1050xD500xH1800

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-04

0 reviews

Giá: Liên hệ

Kích thước tiêu chuẩn: W1050xD500xH1800

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-03

0 reviews

Giá: Liên hệ

Kích thước tiêu chuẩn: W1050xD500xH1800

Tủ thí nghiệm treo tường

0 reviews

Giá: Liên hệ

Kích thước tiêu chuẩn: W800xD350xH800

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-01

0 reviews

Giá: Liên hệ

Kích thước tiêu chuẩn: W1050xD500xH1800

Tủ để hóa chất có quạt hút THC-02

0 reviews

Giá: Liên hệ

Kích thước tiêu chuẩn: W1050xD500xH1800

Hộc thí nghiệm H-01

0 reviews

Giá: Liên hệ

Kích thước tiêu chuẩn: W450xD550xH700

Hộc thí nghiệm H-02

0 reviews

Giá: Liên hệ

Kích thước tiêu chuẩn: W450xD550xH700

Hộc thí nghiệm H-03

0 reviews

Giá: Liên hệ

Kích thước tiêu chuẩn: W900xD550xH700
Hỗ trợ trực tuyến
  • Liên hệ mua hàng

    Hotline: 0246 2929168

  • Mr. Toản

    Hotline: 0934 481 911

  • Mr. Tuân

    Hotline: 0985 984 466

Tin tức mới
Facebook
Quảng cáo
Đối tác - khách hàng
nothing